Me Davinesilla uskomme, että kauneuden ja kestävän kehityksen tasapaino, jota kutsumme "kestäväksi kauneudeksi", voi parantaa elämäämme ja ympäröivää maailmaa.

Toinen tapa sanoa "kestävä kauneus" on "kaunis ja hyvä" - kuten muinaiset viittasivat erottamattomaan yhtenäisyyteen ulkoisen ja sisäisen kauneuden välillä. Ja "kestävä kauneus" on toinen tapa sanoa Davines.

Laboratoriossamme tutkijat eivät työskentele vain luodakseen erittäin tehokkaita ja innovatiivisia koostumuksia, vaan myös valitakseen hienoimmat ainesosat arvojemme mukaisesti ja määritelläkseen valmis- tusprosesseja, jotka minimoivat ympäris- tövaikutukset.

Valitsemamme ainesosat ovat mahdollisuuksien mukaan luonnollisia, ekosertifioituja tai luonnonmukaisesti tuotettuja. Suosimme ympäristön kannalta kestäviä ainesosia ja uskomme, että on tärkeää, että lakeja ja määräyksiä ei vain noudateta, vaan myös varmistetaan, että eettiset perusperiaatteet otetaan huomioon aineisosan valmistusprosessin ja toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Pyrimme Davinesilla minimoimaan materiaalien käytön vaarantamatta tuotteen suojaamiseksi suunniteltuja teknisiä näkökohtia. Aina kun mahdollista, pyrimme käyttämään vain pääpakkauksia välttääksemme ylimääräisiä ulkoisia pakkauksia.

DAVINES-TUOTTEET ON PLASTIC NEUTRAL-SERTIFIOITUJA

Se tarkoittaa, että jokaista myymäämme tuotetta kohden kerätään ja poistetaan ympäristöstä yhtä paljon mereen sitoutunutta muovia yhteistyössä Plastic Bankin kanssa.

Davines